Florence Rockt

Sinds 2016 is het project Florence Rock Band actief. De essentie van het project is het samenbrengen van senioren die dezelfde passie hebben: muziek maken en scheurende gitaren de ruimte geven. Er is niet leukers en gezonder voor de mens dan bezig te zijn met je hobby en daarbij ook nog andere gelijk denkenden te ontmoeten. Het draagt bij aan de kwaliteit van leven.Wekelijks, op maandagavond komen de 4 rockbands, bestaande uit senioren deelnemers, bij elkaar in de studio’s van Musicon, waarbij ze met hun band muziek beoefenen onder begeleiding van een professionele bandcoach.

De deelnemers mogen vaak optreden, ze worden voor allerlei gelegenheden gevraagd. Een greep: een theatervoorstelling in Dakota, meerdere concerten in Musicon, een tribute aan Q’65 op het Escampfestival, optredens voor (regionale) radio en televisie. Het spelen op Parkpop 2016 in de zomer was één van de hoogtepunten van de bands.

Al deze mooie en positieve gebeurtenissen hebben geleid tot meer eigenwaarde en een positieve waardering in het levensgeluk van de deelnemers. Zij zijn tevens een stimulans voor andere senioren om hun hart te volgen, en zich niet te laten weerhouden door leeftijd/doelgroep. Zij zijn een inspirator geworden voor andere senioren om te laten zien dat het mogelijk is om als senior rocker op een podium te staan.

Meer info over Florence rockt: https://www.jijmaakthetmee.nl/aanvraag/florence-rockt-0

About the author: Barhey

Leave a Reply

Your email address will not be published.